Peace

De vraag van Bendert Gijzel (bestuurder a.i.) en Lenie Verkerk (hoofd HRM) van het Louis Bolk Instituut

Het instituut wilde sterker de markt op, maar wel aansluiting houden bij de talenten van de individuele medewerkers en de teams. Daarvoor was het nodig om de medewerkers en teams meer acquisitiebewust en –gericht maken en hun commerciële vaardigheden versterken.

De werkvormen

Er werd voor verschillende werkvormen gekozen:
- Teamtraining ‘Versterken acquisitiekracht en teamsamenwerking’
- Individuele coaching
- Procesbegeleiding strategie met de hele organisatie
- Procesbegeleiding strategie met de afdeling Landbouw

De kracht van het team werd benadrukt en individuele talenten benut...

Wat leverde het Louis Bolk op?

‘We hebben de vooraf gestelde doelen ruim gehaald. In feite hebben we nog meer uit de begeleiding gehaald door de prima aansluiting tussen strategie, uitvoering en organisatie. We hebben de organisatiestructuur aangepast op de marktvisie en plukken daar nu de vruchten van.

Klaas heeft als trainer en procesbegeleider een goede bijdrage geleverd aan het verandertraject. Klaas werkt vanuit de praktijk van de deelnemers. De kracht van team werd benadrukt, waarbij de individuele talenten werden benut. Na afloop zijn ook concrete individuele afspraken gemaakt binnen de teams voor borging van het proces. Hij weet moeilijke zaken eenvoudig en aantrekkelijk te maken, zich makkelijk te integreren in de cultuur van de organisatie en zo mensen mee te krijgen.

Klaas denkt mee met de opdrachtgever en heeft oog voor wat er bij de opdrachtgever speelt. Dat zorgt voor een prettige en soepele samenwerking.’