Peace

De vraag van P&O-adviseur Tiny Formsma van RTV Drenthe

De visie- en missieformulering is verouderd terwijl ontwikkelingen in het speelveld van RTV Drenthe wel vragen om een frisse blik. RTV Drenthe wilde samen met de organisatie een nieuwe, breed gedragen visie en missie formuleren.

De werkvorm

Een modulair maatwerktraject.

De begeleiding bestond uit een ‘heidag’, waar het MT aan de slag ging met een inventarisatie van doelen en verwachtingen, interactieve oefeningen over strategievorming en een SWOT-analyse. De resultaten zijn gepresenteerd aan alle medewerkers, waarna de medewerkers zelf de kans kregen hun visie en ideeën weer te geven. Dit is meegenomen bij het formuleren van een nieuwe visie en missie tijdens een tweede heidedag. Vervolgens stelde het MT het beleidsdocument op.

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg...

Wat leverde het RTV Drenthe op?

Tiny kent het belang van betrokken en gemotiveerd personeel. ‘In dit missie en visie-traject was het daarom voor ons van belang het personeel er vanaf het begin bij te betrekken. We hadden behoefte aan een frisse blik van buitenaf, een helicopterview, maar geen dure consultant die ons een theoretische visie en missie ging voorschrijven. Meer een procesbegeleider dus, maar wel eentje met verstand van zaken. Dat werd Klaas. Klaas begeleidt, faciliteert en adviseert, maar hield ons ook een spiegel voor als het moest. Hij zorgt voor rust, structuur en geeft goede feedback. De reacties van medewerkers waren heel erg positief omdat ze zagen dat er wat is gedaan met hun ideeën.’

Het beleidsplan is op elke afdeling vertaald in een eigen projectplan. Tiny: ‘Deze nieuwe visie en missie biedt ons houvast voor de toekomst. Het helpt ons prioriteiten te stellen. Ook tonen de medewerkers meer betrokkenheid. De noodzaak om echt werk te maken van je visie en missie wist Klaas treffend te verwoorden: ‘Als je doet, wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg!’