Peace

MANAGEMENT

Management Development

Interim lijnmanagement

Strategisch HRM

Visie en strategie

Reorganisaties

Talent management

Ontwikkeling

U wilt een succesvolle toekomst creëren voor uw organisatie. FIER EN FORT is er van overtuigd dat die niet zomaar ontstaat, die máák je. Daarvoor is nodig dat management, medewerkers en omgeving weten waar de organisatie voor staat en gaat. En een strategie die aangeeft hoe de belangrijkste doelen bereikt worden. Hoe ziet u zichzelf in de wereld van morgen? Wat is de succesformule?

Wat levert het op?

  • Een duidelijke koers
  • Inspirerend leiderschap
  • Florerend talent
  • Tevreden medewerkers
  • Kostenbesparing

Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden...

Betrokkenheid

Onze managementprogramma’s zijn gericht op het geven van richting en het stimuleren van emotionele betrokkenheid bij de koers van de organisatie. Als mensen betrokken zijn, hoeven ze niet te worden gemanaged. Met leiderschap betrek je iedereen bij het doel en de hoogste prioriteiten van de organisatie. Leiderschap is er dan op gericht talenten te laten bloeien.

Werkvormen

  • Interim
  • Management Coaching
  • Procesbegeleiding
  • Training