Peace

TEAMS

Teamcoaching

Teamtraining

Management coaching

Gedrag en resultaten

U wilt meer rendement uit de onderlinge samenwerking van teamleden halen. De kracht van de programma’s van FIER EN FORT ligt in het ontwikkelen van de harde en zachte kant (resultaten en gedrag). Focus op uw belangrijkste jaardoelen. En tegelijkertijd bouwen aan het fundament van teamwork: vertrouwen, betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van uw medewerkers.

Wat levert het op?

  • Structurele verbetering
  • Verbinding
  • Synergie
  • Werkplezier
  • Behalen van teamresultaten

Van samen werken naar samenwerken...

Delen van ambitie

Volgens FIER en FORT gaat het bij teamwerk om ‘samen eenzelfde verlangen delen iets te bereiken’. Een ambitie delen, samenwerken vanuit verbinding en gelijkwaardigheid. Jezelf ten dienste stellen van het grotere geheel. In teams werk je volgens onze visie vanuit een gezamenlijk belang én met ruimte en respect voor het individu.

Teamontwikkeling heeft aandacht en focus nodig. Ons programma zorgt ervoor dat veranderingen ook daadwerkelijk worden geïntegreerd in uw organisatie, in plaats van een eenmalige opleving.

Werkvormen

  • Teamcoaching
  • Procesbegeleiding
  • Training